išraišioti

išraišioti
1 išráišioti iter. išrišti: 1. Š. | refl. tr. Š. 2. Toks krupis, ko tu žinai išráišioti viską! Krš. | prk.: Išraišiosime ir traukysime pančius griekų jūsų Pron. 3. iter. išrišti 4: Arkliais išráišiota pieva – nešienuojama Šts. Kai žolės nėr, greit rugienas išráišioji Trgn. ║ Per vasarą sunku karvė išráišiot Dglš. | refl. tr.: Mas nebišsiráišiojam: mūso ganinkla yr plika – karvė padvės Pln. 4. iter. išrišti 5: Išráišiok šitas virveles Vlk. ║ Išráišiojo šniūrkus vaikai iš batų Krš. | prk.: Kad pakliuvau ant pasiutusios bobos, tai visus mano kaulelius ir žodelius išráišiojo Rm. 5. tr. aprišant išdalyti: Abrūselius išdalysi, margas juostas išraišiosi LTR(Rtn). 6. tr. išvalyti, išdarinėti: Joj nemoka greitai išráišiot žarnų Vlk. \ raišioti; antsiraišioti; apraišioti; atraišioti; įraišioti; išraišioti; nuraišioti; paraišioti; perraišioti; priraišioti; papriraišioti; suraišioti; užraišioti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • išraištyti — 1. K žr. 1 išraišioti 1. 2. žr. 1 išraišioti 3: Išraištė kiaurą mėnesį [karvę] to[je] pievo[je] Jdr. | refl. tr.: Karvę išsiraištau šiaip taip Vn. Visą vasarą karves išsiraištysma to[je] pievo[je] Jdr. 3. KI152 žr. 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antsiraišioti — 1 antsiraišioti iter. antrišti 1 (refl.): Antsiraišioję vyrai buvo raiščius ant rankų Lpl. raišioti; antsiraišioti; apraišioti; atraišioti; įraišioti; išraišioti; nuraišioti; paraišioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apraišioti — 1 apraišioti iter. aprišti: 1. N, M, Š Apraišiotas raiščiais SD14. 2. Josios galva apraišiota su skepetais žiemos čėse J. Pasiėmė iš kampo skarmalų pundą ir savo bobą apraišiojo BsPIII279. | refl. tr. Š. 3. Žaizdą apraišioti DŽ. Apraišiojo vyrelį …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atraišioti — 1 atraišioti 1. M, LL167, Š, BŽ476 iter. atrišti 1: Atraišiokite jį ir leiskite eiti Bb2Jn11,44. 2. iter. atrišti 3: Atraišiojo karves nuo saito ir išvarė laukan rš. 3. iter. atrišti 4: Mano tas manytasis ubagėlis maišelį nusiima ir rimtu veidu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmazgioti — tr. išraišioti, išmazgyti: Išmazgiok man šitą virvę (atraišiok mazgus) Ds. Išmazgioju mazgus K. mazgioti; apmazgioti; atmazgioti; įmazgioti; išmazgioti; primazgioti; sumazgioti; užmazgioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išnarstyti — 2 išnarstyti tr. 1. išsukinėti iš sąnario: Lupo lupo vagį, dar ir rankas išnarstė Srv. Velniai perpykę visi puolė, pradėjo ją tampyt, tąsyt, kol visus kaulus išnarstė SI125. | Pagausiu ką sode, tai kaulus išnarstysiu (labai primušiu)! Skr. Par… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuraišioti — 1 nuraišioti iter. nurišti: 1. Nurinko išdžiūvusias drapanas, nuraišiojo virves Vb. 2. Šilta šiandiej – galima vaikam skareles nuraišiot Slm. 3. Visas [obelis] apraišioti, pavasarį vėlek reik visas nuraišioti Akm. 4. DŽ iter. nurišti 5: Ką čia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papriraišioti — 1 papriraišioti (dial.) tr. pririšinėti: Papriraišios tik arklius aplink namus [čigonai] Str. raišioti; antsiraišioti; apraišioti; atraišioti; įraišioti; išraišioti; nuraišioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paraišioti — 1 paraišioti iter. parišti. 1. LL155 kiek parišti, pritvirtinti. | refl. tr.: Ir jis ėme lipt, kelines pasiraišiojęs BsPIV34 2. paganyti raišiojant (gyvulius): Žemės neturiu nė gyvoliams paraišioti, ko beklausi aramuojuo reikaluo Šts. ║ pajėgti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perraišioti — 1 perraišioti iter. perrišti. 1. perrišti perjuosti: Parraišiok tą parraišiulį ant apriso (abrozdo) J. 2. refl. praleisti kurį laiką raišiojant: Parsiraišiojau visą dieną priš danginsenos į naują kumiečyną Šts. raišioti; antsiraišioti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”